Naar inhoud

Winkelmandje

Je Winkelmandje is leeg

Privacybeleid

Bij Fairy Positron, handelsnaam van ghoti (hierna “Fairy Positron”, “we”, “ons”, “onze”) hechten we veel belang aan privacy. We verwerken je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Bij vragen kan je ons steeds contacteren via hallo@fairypositron.be.

Waarom we gegevens nodig hebben

Fairy Positron verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Redenen van de verwerking van gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), d.w.z. dat we gegevens nodig hebben om bestellingen op te slaan, betalingen te aanvaarden, verzendingen te verwerken, indien nodig contact op te nemen en nieuwsbrieven te verzenden.

Delen met anderen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven (zie hieronder) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Fairy Positron verbonden zijn of met enige andere partner van Fairy Positron;

Onderstaande bedrijven garanderen dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Indien je ons enkel gegevens hebt verstrekt voor een Back in stock-mail of voor het aanmelden op een nieuwsbrief, kan je deze gegevens laten verwijderen door een mailtje te sturen naar hallo@fairypositron.be.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hallo@fairypositron.be;

E-mailprovider

Als e-mailprovider hebben we gekozen voor ProtonMail, wiens core business privacy is. Elke e-mail die naar ons wordt verstuurd is versleuteld en ontoegankelijk voor ProtonMail.

Cookies

Om onze webshop te optimaliseren en een beter zicht te krijgen op het aantal bezoekers, welke pagina's het meeste worden bezocht, enz. gebruiken we, naast functionele cookies van Shopify, Stamped en Swym Wishlist Plus (bv. voor het bewaren van je winkelmandje of het weergeven van reviews), ook analytische cookies van Shopify. Al deze gegevens zijn anoniem en worden niet gebruikt voor profilering. We gebruiken geen socialemediacookies of -pixels om je te volgen. We gebruiken enkel onze socialemediaprofielen om contact te houden met onze volgers en klanten en om onze producten te promoten.

Standaard staan deze niet-essentiële cookies uitgeschakeld. Je kan deze cookies inschakelen via onze cookiebanner onderaan de eerste pagina die je bezoekt.

De lijst met cookies kan je raadplegen op onze cookiepagina.

Klacht

Indien je klachten hebt, gelieve ons te contacteren op help@fairypositron.be. Maar je beschikt natuurlijk ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).