Naar inhoud

Winkelmandje

Je Winkelmandje is leeg

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: ghoti
Handelsnaam: Fairy Positron
E-mail: hallo@fairypositron.be
Telefoonnummer:  +32 489 86 70 30
Ondernemingsnummer: 0731.870.740
Btw-nummer: BE 0731.870.740

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Fairy Positron, BTW BE0731870740, (hierna “Fairy Positron”, “Fairy Positron (ghoti)", “we”, “wij”, “ons”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”, “u”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Fairy Positron moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Fairy Positron aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs en kortingen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk zijn omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De meeste kortingen (zoals korting met kortingscode of koppelverkoop) kunnen niet gecumuleerd worden. Afgeprijsde artikels kunnen over het algemeen wel gecombineerd worden met een kortingscode of koppelverkoop.

Op de verkoop van tweedehandsartikelen worden geen kortingscodes aanvaard.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Fairy Positron niet. Fairy Positron is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Fairy Positron is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Fairy Positron. Fairy Positron kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Nadat u de gekozen artikelen in de juiste maat en kleur hebt toegevoegd aan uw elektronisch winkelmandje, kunt u afrekenen na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden. Hierna vragen wij u om het verzendadres in te vullen, waarna we de verzendkosten kunnen berekenen, rekening houdend met de door u gekozen verzendoptie.

Vervolgens komt u terecht op de betaalpagina, u kan kiezen uit de volgende betaalopties: Bancontact, iDeal, VISA, Mastercard, SOFORT, EPS, GiroPay of via overschrijving ("Bank Trasfer"). Voor extra veiligheid werken we met 3D secure voor betalingen met kredietkaart, dit om fraude met uw kredietkaart te vermijden. In de meeste gevallen zal u dus een digipass nodig hebben om te betalen met kredietkaart.

U kan een bestelling plaatsen met een account of afrekenen zonder account (als gast).

Fairy Positron is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en andere landen van de EU + het Verenigd Koninkrijk. Eventuele bijkomende kosten voor niet-levering (bv. retour wegens verkeerd vermeld adres, terugzending wegens stopzetting vrij verkeer van goederen, …) kunnen op de Klant worden verhaald.

De levering gebeurt door bpost, PostNL of DPD. De verzending vindt op weekdagen gewoonlijk binnen 1-3 werkdagen plaats, tenzij in uitzonderlijke gevallen zoals de eindejaarsperiode, ziekte of vakantie.

Tenzij anders overeengekomen, vanwege overmacht of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Voor de meest actuele verzendprijzen verwijzen we je door naar onze Verzendpagina. Ook in je winkelmandje kan je de prijs berekenen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Fairy Positron, via hallo@fairypositron.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Fairy Positron was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Fairy Positron.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Fairy Positron te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Fairy Positron.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Fairy Positron via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Fairy Positron heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Fairy Positron. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. We raden aan om hiervoor gebruik te maken van pakjespost met traceercode.

Maar we aanvaarden natuurlijk ook brievenpost (indien de afmetingen en het gewicht dit toelaten). Fairy Positron is evenwel niet aansprakelijk voor het verlies van of de beschadiging aan de teruggezonden goederen.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, labels en verpakkingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (bv. gedragen, gewassen, met schade of vlekken), behoudt Fairy Positron zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt of gewassen zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Fairy Positron alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten (van de oorspronkelijke verzending, niet van de retournering; mogelijk a rato van het aantal aangekochte/teruggezonden goederen), aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Fairy Positron op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Fairy Positron wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Fairy Positron geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Fairy Positron betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken of waarvan verzegeling oorspronkelijk ontbrak. Het gaat hier met name over ondergoed/slips/boxershorts en kousen/sokken/kousenbroeken/panty's. Wegens hygiënische redenen kunnen deze niet geretourneerd worden.

Ook soldenartikelen (artikelen met korting die aangekocht worden tijdens de soldenperiodes) kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Fairy Positron via hallo@fairypositron.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Fairy Positron (ghoti).

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Fairy Positron zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van slijtage, ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiks- of wasinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Fairy Positron is bereikbaar op het telefoonnummer +32 489 86 70 30 of via e-mail op hallo@fairypositron.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden, wij doen ons uiterste best om u een goede service te bieden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Fairy Positron beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Fairy Positron zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Fairy Positron (ghoti) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fairy Positron, via hallo@fairypositron.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Uw gegevens worden enkel door derden gebruikt waarvan de samenwerking noodzakelijk is om onze goederen of diensten te leveren:

  • Shopify: www.fairypositron.be draait op het webshopplatform van Shopify
  • Sendcloud/bpost/DPD: zij leveren de pakjes van Fairy Positron
  • PayPal/Mollie/Klarna/Shopify: zij beheren de betalingen aan Fairy Positron
  • Back In Stock: zij sturen u een e-mail wanneer een artikel weer op voorraad is, als u dit expliciet hebt aangevraagd.
  • Stamped: voor het verzamelen en weergeven van reviews en voor ons getrouwheidsprogramma Smarty Points.
  • E-mail: voor persoonlijke e-mails gebruiken we ProtonMail, voor nieuwsbrieven gebruiken we Omnisend.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Fairy Positron heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Fairy Positron houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren via hallo@fairypositron.be.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Fairy Positron om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Fairy Positron. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De ondernemingsrechtbank van Antwerpen en het Vredegerecht van Antwerpen zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

De Consument kan zich ook wenden tot de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie (https://consumentenombudsdienst.be/nl) of tot het Onlinegeschillenplatform (ODR) van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).